HRREaDY

Kết quả kinh doanh

Kính gởi: Qúy Doanh nghiệp và Nhà đầu tư

HRready vừa mới được hoàn thiện và thương mại hóa tháng 1/2020, do đó hiện tại chúng tôi chưa có thống kê, báo cáo chính xác cho hệ thống HRready tại thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, HRready đã có những bước tiến quan trọng trong việc cung cấp phần mềm cho các doanh nghiệp đầu tiên với tốc độ tăng trưởng được tính tới thời điểm hiện tại là 10 Doanh nghiệp mới đăng ký dùng thử và sử dụng HRready mỗi tháng.

Chúng tôi sẽ đưa ra báo cáo kinh doanh trong sáu tháng đầu năm 2020 trong thời gian tới.

Trân trọng!

Ban lãnh đạo HRready