HRREaDY

Điểu khoản sử dụng

Giới thiệu

Chào mừng Quý Công ty đến với HRReady “Ứng dụng” hoặc ‘Phần mềm”. Chúng tôi rất trân trọng khi được Công ty cân nhắc sử dụng HRReady, tuy nhiên trước khi sử dụng HRReady, chúng tối đề nghị quý Công ty xem qua và đồng ý các điều khoản sử dung. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để trình bày các điều khoản một cách rõ ràng nhất.

Để tiện hơn trong việc xem xét các điều khoản, quý Công ty có thể dùng danh mục theo nhóm bên trên của điều khoản sử dụng này. Mỗi phần đầu của mỗi danh mục sẽ là phần tóm tắt chính.

Các điều khoản là quyền và nghĩa vụ của quý Công ty, do vậy, chúng tôi đề nghị quý Công ty đọc kỹ mọi thông tin. Nếu quý Công ty không đồng ý với các điều khoản của Chúng tôi thì quý Công ty không thể sử dụng dịch vụ của Chúng tôi.

Nếu quý Công ty còn những câu hỏi sau khi đọc các điều khoản sử dụng này, xin vui lòng xem thêm ở mục Công đồng HRReady. Nếu quý Công ty không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình thì có thể liên hệ trực tiếp với Chúng tôi  

Cập nhật 14 October 2019

 

Đăng ký và Sử dụng HRReady

 

Trong điều khoản này, Chúng tôi giải thích làm như thế nào để đăng ký dịch vụ HRReady. Khi quý Công ty thấy chữ in đậm trong mục này thì chúng có cùng ý nghĩa khi chúng được dùng trong điều khoản này.

1. Quý Công ty và HRReady: Khi chúng tôi nói Quý Công ty, Công ty hay Bạn, chúng tôi nói đến quý Công ty, các đơn vị trực thuộc hay các doanh nghiệp mà quý Công ty đại diện. Khi chúng tôi nói HRReady, Chúng tôi, của Chúng tôi là nói về HRReady mà Công ty có hợp với và có trách nhiệm thanh toán phí sử dụng trên thực tế gói giá dịch vụ mà Công ty chọn

2. Dịch vụ của Chúng tôi: Các dịch vụ của Chúng tôi bao gồm tất cả các dịch vụ chúng tôi cung cấp tại thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai, bao gồm các ứng dụng trực tuyến, và trên thiết bị cầm tay.

3. Đăng ký dịch vụ: Khi bạn đăng ký gói dịch vụ để sử dụng dịch vụ của chúng tôi và chấp nhận tất cả các điều khoản, bạn trở thành Người dùng/Người đăng ký dịch vụ. Nếu bạn là Người sử dụng thì bạn chỉ có trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ tương ứng phí dịch vụ mà bạn sử dung.

4. Mời người khác sử dụng HRReady: Người được mời là người khác Người sử dụng, là người được mời chỉ để sử dụng dịch vụ của chúng tôi thông qua gói dịch vụ mà bạn đã đăng ký. Nếu là người được mời, bạn cũng phải chấp nhận các điều khoản của dịch vụ chúng tôi.

5. Vai trò và truy cập của Người dung: Vì là người đăng ký dịch vụ, bạn mời người dùng khác vào sử dụng gói dịch vụ thì bạn nên đảm bảo đã hiểu các quyền hạn mà bạn cấp cho người sử dụng khác trên HRReady.

6. Chương trình hợp tác: Nếu bạn tham gia chương trình hợp tác với chúng tôi, vui long đọc điều khoản về Hợp tác

7. Quyền sử dụng dịch vụ: Cho dù bạn là Người đăng ký dịch vụ hay người dung khác, chúng tôi đều câp quyền sử dịch vụ của chúng tôi (dựa theo loại gói cước, vai trò và quyền hạn truy cập mà bạn được phân quyền) cho đến khi Người đăng ký tiếp tục thanh toán gói dịch vụ đăng ký cho đến khi gói dịch vụ bị hủy hoặc nếu bạn là người được mời sử dụng cho đến khi quyền truy cập của bạn bị thu hồi.

8. Vai trò người Đăng ký:  Là Người đăng ký, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc quản lý va ai có quyền truy cập vào HRReady. Điều này có vai trò rất quan trọng! Ví dụ:

Bạn kiểm soát quyền truy cập vào HRReady. Bạn quyết định người được mời sử dịch vụ và quyền hạn truy cập vào ứng dụng, và có thể thay đổi hoặc kết thúc quyền truy cập.

Bạn chịu trách nhiệm đến mọi vấn đề liên quan đến người được mời sử liên quan đến việc sử sụng HRReady.

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với moi hoạt động trên HRReady của người được mời 

9. Các qui định: Cho dù vai trò của bạn là gì khi sử dụng HRReady thì bạn đều phải đồng ý tuân thủ các quy định được đề ra trong mục Không được phép. Bạn vui lòng đọc hiểu các quy định bạn được và không được phép khi sử dụng HRReady

10. Trách nhiệm của Người đăng ký: Bạn luôn đảm bảo thông tin của bạn luôn được cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đúng, đủ và chính xác trong việc xác minh tính chính xác của thông tin mà bạn sử dụng từ HRReady trong các vấn đề về pháp lý, thuế và các quy định pháp luật liên quan khác. Bạn có trách nhiệm đảm bảo tài khoản và mật mã không bị trộm hoặc sử dụng sai mục đích. Bạn phải đảm bảo mật mã phải mạnh, khó đoán.

11. Khi chúng tôi giới thiệu mới hay điều chỉnh các dịch vụ trên HRReady: Vì chúng tôi luôn hướng đến hoàn thiện HRReady làm sao để khách hàng hài lòng với ứng dụng HRReady.Do đó, chúng tôi thường xuyên mở rộng dịch vụ. Với các dịch vụ mới hay cập nhật, thường sẽ có them các điều khoản bổ sung đi kèm. Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn những điều khoản đó trước khi bạn bắt đầu sử dụng chúng.

12. Chúng tôi sở hữu: Tất cả toàn bộ ứng dụng HRReady, trừ trường hợp ghi rõ dịch vụ khác được sở hữu bởi bên thứ ba. Quyền sở hữu bao gồm quyền về thiết kế, qui trình của ứng dụng. Chúng tôi cũng sở hữu về sở hữu trí tuệ, thương hiệu, thiết kế, phát minh và các tài sản trí tuệ khác sử dụng trên nền tảng của HRReady. Bạn đồng ý không sao chép, phân phối sửa đổi, hay phân chia nội dung của chúng tôi hoặc các tài sản trí tuệ của chúng tôi mà không được phép.

 

Giá

Nếu bạn không đang trong thời kì sử dụng thử miễn phí hay các chương trinh khuyến mãi khác, bạn phải thanh toán gói dịch vụ tương ứng đã đăng ký. Các điều khoản và chi tiết của gói dịch vụ sẽ được giải thích rõ hơn khi bạn đăng ký gói dịch vụ .

13. Đăng ký dùng thử: Khi bạn đăng ký dịch vụ, bạn có thể chọn sử dụng dùng thử miễn phí theo điều kiện cụ thể từng thời điểm. Nếu bạn quyết định sử dụng dịch vụ sau khi dùng thử, bạn sẽ phải thanh toán gói dịch vụ đã đăng ký. Chi tiết gọi dịch vụ và các điều khoản có thể xem ở Bảng giá. Nếu bạn chọn không tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau thời gian dùng thử, bạn có thể xóa tài khoản đăng ký.

14. Các gói dịch vụ HRReady: Để sử dụng và duy trì dịch vụ HRReady thì bạn phải có trách nhiệm thanh toán gói dịch vụ theo tháng hoặc năm đã đăng ký. Gói giá dịch vụ bao gồm điều khoản về thanh toán, tự động đăng ký lại gói dịch vụ thường niên, hủy bỏ đăng ký. Các gói dịch vụ là khác nhau phân nhóm theo số lượng nhân viên của từng Công ty. Nếu có sự thay đổi về giá hoặc về các dịch vụ, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo đến cho quý Công ty.

15. Các loại thuế liên quan đến sử dụng dịch vụ của HRReady: Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí, thuế phát sinh lên quan đến sử dụng dịch vụ của HRReady. Để đảm bảo nhân viên nước ngoài tuân thủ các quy định về thuế liên quan, bạn chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin chính xác khi sử dụng HRReady.

16. Các dịch vụ bổ sung: Tùy thuộc vào gói dịch vụ đăng ký, bạn có thể tận dụng tối đa các chức năng tiện ích mà HRReady cung cấp cho người dung – như đánh giá năng lực và chỉ tiêu công việc. Việc sử dụng các chức năng có thể phát sinh them chi phí, nếu có chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết.

17. Sự quan trọng của việc thanh toán đúng hạn: Để duy trì quyền truy cập và sử dụng HRReady, bạn cần thanh toán gói đăng ký đúng hạn. Để tránh trường hợp trì hoãn, thanh toán sai, bạn hãy đảm bảo cung cấp và lưu trữ chính xác thông tin thanh toán. Nếu chúng tôi không nhận được khoản thanh toán đúng hạn, chúng tôi có thể tạm ngưng quyền truy cập của bạn cho đến khi nhận được thanh toán.

 

Dữ liệu và Bảo mật

HRReady dung thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chính sách bảo mật thông tin là một phần quan trọng được mô tả chi tiết khi làm chúng tôi làm việc với thông tin của người dung như tên và địa chỉ email.

18. Sử dụng dữ liệu: Khi bạn cập nhật dữ liệu của bạn vào dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi không sử hữu những dữ liệu đó, nhưng bạn đã cho phép chúng tôi dùng, sao chép, chuyển đổi, lưu trữ, phân tích, và sao lưu tất cả những dữ liệu đó, bao gồm thông tin cá nhân và thông tin khác. Những dữ liệu này là điều kiện giúp bạn có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, cho phép chúng tôi cải thiện, phát triển và bảo về dịch vụ chúng tôi cung cấp, tạo ra các dịch vụ mới, liên hệ với bạn về gói dịch vụ bạn đăng ký, và gởi những thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm.

19. Sử dụng thông tin cá nhân của bạn: Chung tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và bảo mật thông tin một cách nghiêm túc và chặt chẽ. Bổ sung them vào các điều khoản này, chính sách bảo mật mô tả chi tiết cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn cập nhật và lưu trữ trên HRReady, như tên và email của bạn.

20. Sử dụng thông tin cá nhân của người khác mà bạn cập nhật vào HRReady: Tùy thuộc vi trí thông tin cá nhân được lưu trữ trên HRReady, điều khoản về xử lý của chúng tôi cũng áp dụng cho cả thông tin cá nhân của người dung khác (như là thông tin của nhân viên công ty, thông tin khách hang) mà bạn cập nhật vào HRReady.

21. Các dữ liệu phân tích thống kê không liên quan đến danh tính người dùng: Khi bạn dùng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể dung dữ liệu không liên quan đến danh tính mà bạn cập nhật trên HRReady cho các công việc phân tích, thống kê theo mục đích riêng của chúng tôi như la cải thiện và phát triển dịch vụ, tạo ra các dịch vụ tiện ích tăng thêm, xác định các xu hướng kinh doanh, và cho các hoạt động khác mà chúng tôi muốn truyền tải đến bạn.

22. Thông báo về việc dự liệu bị truy cập xử dụng trái phép: Nếu chúng tôi cho rằng có hành động truy cập đến thông tin cá nhân không được cho phép bên trong tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những gì đã xảy ra. Phụ thuộc và tính chất của việc truy cập không được cấp phép, bạn có thể được yêu cầu truy cập vào tài khoản để xác định xem việc truy cập bất hợp pháp có ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn không?

 

Thông tin tuyệt mật

Chúng tôi thiết lập các biện pháp bảo vệ thông tin tuyệt mật của bạn và chúng tôi cũng mong muốn bạn nổ lực bảo vệ thông tin của mình.

23. Lưu giữ thông tin tuyệt mật: Khi sử dụng dịch vụ HRReady, bạn có thể chia sẽ thông tin tuyệt mật với chúng tôi, và bạn cũng nhận biết các thông tin tuyệt mật của chúng tôi. Cả hai bên đồng ý có những bước hành động thích hợp để bảo vệ những thông tin tuyệt mật của cả hai khỏi những truy cập không được phép bởi bên thứ 3. Cả hai bên chỉ chia sẽ thông tin tuyệt mật của bên kia cho các tổ chức pháp luật liên quan chỉ khi được yêu cầu. Mọi hành động chia sẽ thông tin tuyệt mật cho một bên thứ 3 không phải là các tổ chức hành pháp là sai phạm pháp luật về bảo mật thông tin.

 

Bảo mật

Chúng tôi nghiêm túc bảo mật và bạn cũng vậy! Để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi và dữ liệu của bạn, chúng tôi đã thực hiện 2 bước bảo mật

24. Thực hiện bảo mật: Chúng tôi đầu tư vào kỹ thuật nhằm bảo mật dữ liệu của bạn an toàn và chắc chắn. Khi chúng tôi thực hiện nhiều bước nhằm bảo vệ dữ liệu của bạn, không có phương pháp lưu trữ nào là tuyệt đối và chúng tôi không thể cam kết đảm bảo hoàn toàn về bảo mật. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn nếu có sự truy cạp vào tài khoản của bạn mà không được cho phép và chúng tôi cũng hạn chế truy cập đến các phần cụ thể của Ứng dụng cho đến khi chúng tôi xác định đó là sự truy cập hợp pháp.

25. Các tính năng bảo đảm an toàn cho tài khoản: Chúng tôi giới thiệu các tính năng bảo đảm an toàn cho tài khoản của bạn, như chức năng bảo mật 2 lớp. Trong khi chúng tôi cung cấp các giải pháp bảo mật không bắt buộc, bạn có trách nhiệm hoàn toàn về hậu quả về việc không sử dụng những chức năng đó. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên dùng tất cả các tính năng bảo mât của chúng tôi.

26. Thực hiện vai trò của bạn trong việc đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn: Bạn giữ vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn cho thông tin tài khoản của bạn, không để bất kỳ người khác sử dụng những thông tin này, đồng thời đảm bảo hệ thống truy cập phía bạn được kiểm soát an toàn. Nếu bạn nhận ra bất kỳ dấu hiệu tài khoản của bạn bị sử dụng trái phép, bạn cần lập tức thông báo cho chúng tôi. Bạn đồng ý không lưu trữ thông tin cá nhân trên các mẫu lưu trữ miễn phí (nếu có), như các thông tin về thẻ ngân hang, mã số thuế, thông tin tài khoản ngân hàng. Bạn có thể xem them các biện pháp bảo mật dữ liệu tại Cộng đồng HRReady.

 

Ứng dụng và sản phẩm của bên thứ 3

Để giúp trải nghiệm tuyệt vời với HRReady, hệ sinh thái của HRReady gồm các ứng dụng và sản phẩm của bên thứ 3 được cung cấp bởi các đối tác tin cậy.

27. Dịch vụ khác: Vài dịch vụ của chúng tôi, như là ứng dụng trên điện thoại được cung cấp bởi Apple App Store sẽ được áp dụng một vài điều khoản khác được đưa ra từ phí nhà cung cấp mà bạn phải tuân thủ. Xem them các qui định của Apple App Store.

28. Sản phẩm của bên thứ 3: Cùng với việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể sử dụng dữ liệu, dịch vụ và ứng dụng khác của nhà cung cấp bên thứ 3, ví dụ sản phẩm được giới thiệu trên hệ sinh thái của chúng tôi. Bất kỳ sản phẩm nào được cung cấp từ bên thứ 3 được gọi là nhà cung cấp và độc lập với chúng tôi. Vì vậy, bạn lưu ý rằng những nhà cung cấp này có thể tính them phí sử dụng dịch vụ hay sản phẩm của họ.

29. Các mô tả và điều khoản của bên thứ 3: Sản phẩm bên thứ có các điều khoản và điều kiện bổ sung và các thông báo về bảo mật được thiết lập bởi nhà cung cấp. Những điều này bao gồm việc sử dụng dữ liệu của bạn. Đảm bảo bạn đọc và đồng ý với các điều khoản của nhà cung cấp đưa ra trước khi sử dụng dịch vụ hay sản phẩm của họ. Các mô tả được giới thiệu từ chúng tôi hay các liên kết khác, đều được cung cấp từ nhà cung cấp. Khi chúng tôi nổ lực kiểm tra tính chính xác của những mô tả này, nhà cung cấp chịu trách nhiệm hoàn toàn với nội dung của họ. Chúng tôi không ủng hộ hay giả định về trách nhiệm của bất kỳ sản phẩm của bên thứ 3.

30. Thanh toán cho HRReady: Nhà cung cấp bên thứ 3 có thể sẽ phải trả phí cho HRReady cho việc giới thiệu dịch vụ hay sản phẩm của họ tới bạn; hoặc dữ liệu mà nhà cung cấp có được từ bạn thông qua dịch vụ của chúng tôi và xác nhận của bạn. Một ví dụ như việc sử dụng

 

Bảo trì, sự cố và mất dữ liệu

Chúng tối nổ lực hạn chế bất kỳ sự cố hay tạm ngưng dịch vụ nào, nhưng đôi lúc điều đó là cần thiết để cập nhật hệ thống và đảm bảo an toàn của HRReady. Bạn có thể đôi lúc gặp khó khăn trong việc truy cập vào tài khoản của mình và gặp phải vấn đề về mất mát dữ liệu, cho nên hãy đảm bảo dữ liệu của bạn đã được sao lưu là rất quan trọng!

31. Sự sẵn sàng: Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo ứng dụng và dịch vụ của HRReady luôn sẵn sàng để bạn có thể truy cập mọi thời điểm và bao gồm hệ thống hỗ trợ qua email. Đôi khi, chúng tôi cần thực hiện bảo trì hệ thống và chắc chắn sẽ dẫn đến việc tạm ngưng truy cập vào hệ thống. Chúng tôi luôn cố gắng thực hiện bảo trì nhanh chóng, hạn chế tình trạng trì trệ. Chúng tôi luôn lên kế hoạch bảo trì hệ thống và thông báo đến bạn sớm nhất có thể. 

32. Các về đề về việc truy cập: Bạn cũng biết về việc hoạt động của hệ thống thông tin trực tuyến, đôi khi bạn không thể truy cập vào ứng dụng của chúng tôi chỉ vì vấn đề kết nối với hệ thống thông tin trực tuyến và điều này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và bất kỳ thời gian nào.

33. Mất dữ liệu: Việc mất mát dữ liệu là rủi ro không thể tránh khỏi khi sử dụng bất kỳ công nghệ nào. Bạn chịu trách nhiệm lưu trữ và sao lưu dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem them về phương pháp sao lưu dữ liệu của bạn trên Cộng đồng HRReady.

34. Không bồi thường: Với bất kỳ sự cố gì liên quan đến trì trệ, vấn đề về truy cập hay mất mát dữ liệu, nếu bạn không hài lòng hay lo lắng về rủi ro này thì bạn có thể không tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

35. Sự cố và hỗ trợ: Nếu bạn gặp sự cố, chúng tôi có các bài viết hướng dẫn xử lý sự cố qua Cộng đồng HRReady, nơi bạn có thể tìm kiếm câu trả lời cho hầu hết các vấn đề bạn gặp phải. Nếu bạn đã tìm kiếm và không thể tìm câu trả lời trên Cộng đồng HRReady, bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ của chúng tôi qua Email.

36. Chỉnh sửa: Chúng tôi thường xuyên đưa ra các phiên bản mới của HRReady với các chỉnh sửa và cải thiện ứng dụng của HRReady, và trong một số trường hợp là loại bỏ một số tính năng hiện tại. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi, chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo đến bạn sớm nhất những thay đổi này.

 

Nên và Không nên làm

Nội dung trong phần này rất quan trọng, đề cập đến các hoạt động mà bạn có thể làm và không được làm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hầu hết các điều khoản này rất dễ hiểu, chi tiết sẽ được mô tả cụ thể trong Cộng đồng HRReady.

37. Phản hồi: Chúng tôi rất trân trọng những phản hồi từ bạn. Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều phản hồi của bạn để hoàn thiện hơn HRReady.

38. Hỗ trợ sử dụng dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi cung cấp nhiều hướng dẫn và hỗ trợ để giúp bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi dễ dàng. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích hợp pháp và tuân thủ các hướng dẫn mà chúng tôi đưa ra. Sdsd

39. Thảo luận trên Cộng đồng HRReady: Trên cộng đồng HRReady, bạn có thể tham gia thảo luận về dịch vụ của chúng tôi. Chỉ chia sẽ thông tin cá nhân của bạn khi bạn muốn người khác biết, và bạn không được chia sẽ những thông tin bạn không được phép

40. Các giới hạn: Một vài dịch vụ sẽ bị giới hạn so với gói dịch vụ mà bạn chọn cho Công ty mình, như gói dịch vụ cơ bản, bạn không có quyền sử dụng tính năng Đánh giá năng lực và Đào tạo nhân viên so với người chọn đăng ký và sử dụng dịch vụ gói Cao cấp (Premium).

41. Các dịch vụ không tính phí hoặc thử nghiệm: Đôi khi chúng tôi giới thiệu một dịch vụ mới không tính phí – ví dụ như bản thử nghiệm của tính năng mới, hay một tài khoản dùng thử có giới hạn thời gian sử dụng. Vì bản chất những sản phẩm, dịch vụ này, bạn có thể gặp một số rủi ro khi sử dụng.

42. Khi chúng tôi không thể mô tả hết trong tài liệu này, chúng tôi muốn nhấn mạnh một vài ví dụ chính mà bạn không được phép làm khi sử dụng HRReady:

Đánh giá thấp về sự an toàn và trung thực của hệ thống máy tính hay mạng lưới thông tin.

Dùng HRReady theo cách có thể làm hư hỏng chức năng nào đó của ứng dụng hoặc can thiệp đến việc sử dụng của người khác.

Truy cập vào hệ thống mà không được phép.

Cập nhật bất kỳ tài liệu, tập tin có chứa vi-rút hoặc mã độc

Chia sẽ những thông tin mang tính phá hoại, vi phạm pháp luật, hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác.

Chỉnh sửa, sao chép, tái tạo, phá hủy, phân rã hay lưu trữ hoăc trích xuất mã lập trình của bất kỳ phần nào của ứng dụng của chúng tôi cung cấp cho bạn.

Bán lại, cho thuê hay cung cấp dịch vụ của chúng tôi trên mọi hình thức mà không được chúng tôi cho phép.

Thực hiện các hoạt động lừa đảo, hành động phi pháp thông qua ứng dụng của chúng tôi.

Hành động mang tính chỉ trích, không tôn trọng đến nhân viên của HRReady, đối tác, hay khác hàng khác của HRReady. Chúng tôi không tha thứ cho bất kỳ hành động như bôi nhọ, bắt nạt nhân viên của HRReady trong bất kỳ tình huống nào và ngay cả trong khi giao tiếp với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

 

Kết thúc

Bạn có thể kết thúc gói dịch vụ bạn đăng ký bằng cách gởi thông báo cho chúng tôi trước một tháng qua email. Chúng tôi có thể kết thúc gói dịch vụ của bạn tính từ thời điểm thông báo.

43.Thời gian sử dụng gói dịch vụ: Gói dịch vụ đã đăng ký của bạn tiếp tục trong thời gian thử nghiệm hoặc được thanh toán. Tại thời điểm của kì hạn cũ, những điều kiện vẫn được duy trì tiếp tục cho kì hạn tiếp theo cùng với gói dịch vụ đã đăng ký (trong môt số trường hợp gói dịch vụ của bạn được thay đổi so với gói dịch vụ bạn đang sử dụng do có sự thay đổi về các thông tin bạn, như là sự tang hoặc giảm của số lượng nhân viên của công ty bạn tại thời điểm của kì hạn mới). Bạn có thể kết thúc gói dịch vụ bất kỳ thời điểm nào với điều kiện thông báo với chúng tôi bằng văn bản trước một (01) tháng. Bạn vẫn phải thực hiện thanh toán phí dịch vụ cho đến ngày kết thúc dịch vụ tính theo thời điểm bạn thông báo kết thúc với chúng tôi.

44. Kết thúc bởi HRReady: HRReady có thể kết thúc gói dịch vụ bạn đang sử dụng bất kỳ lúc nào, thực hiện thông báo cho bạn trước một (01) tháng. HRReady có thể kết thúc quyền truy cập và tài khoản của bạn ngay lập tức nếu:

Bạn không tuân thủ các điều khoản này và không bồi thường cho những hành động này trong vòng 14 ngày từ ngày nhận được thông báo của chúng tôi,

Bạn vi phạm bất kì điều khoản nào và không thể thực hiện việc bồi thường,

Bạn không thanh toán gói dịch vụ đang sử dụng, hoặc

Bạn hoặc cơ sở kinh doanh của bạn không thể trả nợ hoặc trong quá trình chuyển giao quản lý vì liên quan đến các khoản nợ không thể thanh toán.

45. Không hoàn phí: sẽ không có hoàn phí khi bạn kết thúc dịch vụ của HRReady hay từ HRReady kết thúc tài khoản đăng ký của bạn

46. Lưu trữ dữ liệu của bạn: Sau khi tài khoản được kết thúc bởi bạn hay chúng tôi, toàn bộ dữ liệu sẽ được lưu trữ và bạn không thể truy cập đến những dữ liệu được cung cấp hay tạo ra bởi bạn. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu này trong thời gian một (01) năm kể từ ngày kết thúc, và bạn có thể truy cập đến những dữ liệu này nếu bạn tiếp tục mở lại gói dịch vụ và thực hiện thanh toán phí dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong trường hợp tuân thủ pháp luật, nhưng bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xóa bỏ hoàn toàn dữ liệu của bạn từ HRReady nếu bạn muốn nhưng vẫn tuân thủ các qui định pháp luật liên quan.

 

Trách nhiệm và Đền bù

Phần này cũng rất quan trọng mô tả các điều khoản về trách nhiệm giữa chúng tôi và người đăng ký và người dùng được mời sử dụng HRReady, vì thế chúng tôi rất mong bạn đọc hiểu kỹ toàn bộ nội dung này

47. Đền bù từ bạn cho chúng tôi: Bạn đền bù cho chúng tôi cho sự mất mát, hư hỏng, các chi phí (bao gồm chi phí liên quan đến luật), phát sinh khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và của nhà cung cấp bên thứ 3 gây ra.

48. Miễn trách nhiệm bảo hành: Dịch vụ của chúng tôi và sản phẩm của nhà cung cấp bên thứ 3 được giới thiệu đến bạn là dịch vụ và sản phẩm cơ bản. Theo các điều khoản về luật người tiêu dung tại điều khoản số 54, chúng tôi miễn trách nhiệm bảo hành gồm các thông báo đã thự hiện hay ngầm ý, bao gồm các ảnh hưởng đến các sáng kiến, hiệu quả sử dụng và sự tương thích của ứng dụng và sản phẩm với những mục đích cụ thể của bạn.

49. Trách nhiệm giới hạn: Ngoài các trách nhiệm chúng tôi không loại bỏ hoặc giới hạn bởi luật, trách nhiệm của chúng tôi liên quan đến dịch vụ hay các điều khoản trong hợp đồng hoặc mặt khác, trách nhiệm được giới hạn theo nhưng điều khoản sau đây:

Chúng tôi không có trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh của bạn từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi như thua lỗ, mất khách hàng, thất thoát tài sản, hay các khoản tiết kiệm, vấn đề về luật, thuế, danh tiếng của bạn liên quan đến bất kỳ hợp nào khác.

Việc mất mát hay tham những đối với dữ liẹu của bạn, trách nhiệm của chúng tôi chỉ giới hạn trong phạm vi thực hiện các hành động cần thiết để ngăn chặn và phục hồi dữ liẹu của bạn từ cơ sở dữ liệu được sao lưu của chúng tôi.

Tổng trách nhiệm của chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào là tối đa tổng số tiền phí của gói dịch vụ bạn đã thanh toán trong 12 tháng liên tiếp trước đó tính từ thời điểm yêu cầu phát sinh thực hiện nghĩa vụ về trách nhiệm bồi thường từ chúng tôi.

 

Tranh chấp

Điều khoản này đưa ra các tranh chấp có thể được giải quyết

50. Giải quyết tranh chấp: Hầu hết các lo ngại của bạn sẽ được giải quyết nhanh chóng và để tất cả đều hài lòng khi liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Liên hệ. Nếu chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của bạn (hoặc nếu chúng tôi không thể giải quyết các khuyến nại của bạn một cách trực tiếp), chúng ta có thể giải quyết qua trọng tài hoặc qua các phiên xử nhỏ thay vì phải qua tòa án xét xử. Bạn và chúng tôi đồng ý rằng tất cả các khiếu nại phải được thực hiện dựa trên khả năng của các bên.

 

Quan trọng của đảm bảo sự hoạt động

Trong mục này, chúng tôi bổ sung các điều khoản bổ sung khác Vui long đọc kỹ chúng vì chúng liên quan đến các vấn đề quan trọng

51. Tư vấn không chuyên: Chúng tôi xin làm rõ rằng, HRReady và cơ quản chủ quản của nó không phải là một tổ chức hay ứng dụng chuyên nghiệp trong bất kỳ lĩnh vực hay vấn đề nào, và không phải là cơ quan thích hợp để đưa ra các tư vấn chuyên nghiệp. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những thông tin chúng tôi cho rằng là hữu ích cho việc vận hành doanh nghiệp của bạn, nhưng điều này không thể thay thế cho các tư vấn chuyên nghiệp và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề gì liên quan đến thông tin chúng tôi cung cấp.

52. Các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi: Chúng tôi thực hiện các biện pháp kiểm soát tốt nhất. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào đối với bạn cho bất kỳ sai lỗi hay chậm trễ trong hoạt động vận hành của doanh nghiệp bạn trong trường hợp những sự kiện phát sinh ngày ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

53. Thông báo: Bất kỳ thông báo nào bạn gởi đến HRReady đều phải được gởi qua hrreadynotices@hrready.vn. Bất kỳ thông báo nào chúng tối gởi đến bạn đều qua địa chỉ thư trực tuyến mà bạn đã dung để đăng ký sử dụng HRReady.

54. Luật tiêu dung: trong một số nơi, có vài qui định về việc bảo hành bắt buộc, bảo trì hoặc các quyền lợi khác được qui định bởi luật. Các qui định này vẫn được áp dụng và các qui định trong tài liệu điều khoản sử dụng này không được thay đổi hay chỉnh sửa. Ngoại trừ các qui định bảo hành bắt buôc hay các quyền lợi được luật pháp qui định, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm cho các lời hứa ma chúng tôi trình bày trong tài liệu này. Trách nhiệm của chúng tôi trong trường hợp vi phạm điều khoản về bảo hành bắt buộc là giới hạn trong phạm vi và khả năng của chúng tôi, thực hiện bằng cách hoàn trả chi phí hoặc trả phí cho sự thay thế dịch vụ tương ứng (nếu qui định về bảo hành bắt buộc có qui định khác).

55. Giới hạn về xuất khẩu: do tính chất của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các hành động vi phạm qui định về việc xuất khẩu hay mua bán mà được qui định bởi pháp luật liên quan.

56. Các điều khoản bị loại bỏ: Những quy định khác không nằm trong điều khoản sử dụng của chúng tôi và điều khoản bảo vệ người tiêu dung được pháp luật qui định thù không thuộc phạm vi của tài liệu này.

57. Khóa quyền truy cập, vô hiệu hóa tài khoản, hoặc từ chối thanh toán: Vì dịch vụ HRReady hoạt động trên phạm vi quốc gia Việt Nam, có thể các thanh toán, truy cập và quản lý dữ liệu từ nước ngoài có thể sẽ bị khóa hoặc vô hiệu hóa, hoặc ngay cả kết thúc gói đăng ký của bạn nếu chúng tôi cho rằng các hành động đó có rủi ro tiềm ẩn đến hệ thống của ứng dụng HRReady và dữ liệu của bạn.

58. Các quan hệ giữa các bên liên quan: Không một điều khoản nào trong văn bản về sử dụng này chỉ sự liên quan hợp tác, đại lý, đại diện tuyển dụng giữa bạn và chúng tôi hoặc bạn và các nhà cung cấp hay người sử dụng được bạn mời sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các tranh chấp (nếu có) với nhà cung cấp hay người dùng được mời. HRReady và cơ quản chủ quản của nó không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các vấn đề phát sinh được nêu ra.

59. Những thay đổi các điều khoản trong tài liệu này: Chúng tôi đôi khi sẽ quyết định thay đổi các điều khoản sử dụng này. Nhưng những thay đổi này không ảnh hưởng đến những qui định, điều khoản trong tài liệu này. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi cố gắng hết sức thông báo đến bạn trước 30 ngày trước khi những thay đổi này có hiệu lực. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn qua địa chỉ thư trực tuyến mà bạn dùng đăng ký tài khoản HRReady và các thông báo trên HRReady.

60. Hiệu lực của các điều khoản: Nếu có bất kỳ điều khoản nào không áp dụng hay có hiệu lực đối với bạn, hai bên đồng ý bỏ qua điều khoản đó, nhưng các điều khoản khác trong tài liệu này vẫn có hiệu lực.

61. Diễn dịch: các từ như ‘bao gồm’ và ‘thuộc’ không phải những từ chỉ sự giới hạn của quyền kiểm soát của chúng tôi, bất kỳ những thứ gì trong phạm vi thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi đều là thuộc phạm vi quyền hạn kiểm soát của chúng tôi.

62. HRReady và các cơ sở trực thuộc HRReady: Các cơ quan trực thuộc của HRReady được mô tả trong tài liệu này (nếu có) trong trường hợp phát sinh tranh chấp của bạn với HRReady.

Cám ơn bạn đã đọc hết tài liệu về điều khoản sử dụng này!

Cập nhật 01/01/2020