Tóm tắt quy định tham gia và quyền lợi của Bảo hiểm đối với các trường hợp nghỉ trên dưới 14 ngày làm việc

Với các quy định của nhà nước đối với trách nhiệm và quyền lợi của người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp trong việc tham gia các loại bảo hiểm chưa thực sự rõ ràng, và tổng quát dẫn đến việc thực thi quy định có sự khác biệt giữa những doanh nghiệp. Do đó, 24HRready đã tổng hợp quy định về chế độ đóng và hưởng quyền lợi đối với NLĐ nghỉ trên dưới 14 ngày, bao gồm nhiều loại nghỉ làm việc khác nhau:

  • nghỉ thai sản,
  • nghỉ ốm, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động,
  • nghỉ không lương,

với hy vọng tạo nên sự rõ ràng và khái quát nhất giúp các chuyên viên nhân sự không còn khúc mắc trong việc thực hiện.

Nội dung này được tổng hợp từ Điều 42 (4,5,6) của quyết định 595/QĐ-BHXH và thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin